Hà Nội, ngày 12-08-2022
Cố Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ: ''Việc thiện gắng làm, điều ác tránh xa...'' Cố Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ: ''Việc thiện gắng làm, điều ác tránh xa...''

(NSHN) - Khi những Phật tử đầu tiên đưa lên Facebook hình ảnh Đức Pháp chủ - Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ - cùng dòng statut "Nam mô A Di Đà Phật", dường như có một cơn nhói đau trong tim tôi: Những người gần cận "Cụ" đang kín đáo cho biết, "Cụ mệt nặng"! Và rồi, Cụ đã "theo hầu Phật tổ", rời xa cõi tạm, để lại niềm kính ngưỡng trong đông đảo Phật tử từ Bắc chí Nam cùng lời khuyến tu "Việc thiện gắng làm, điều ác tránh xa...".

  • Chọn ngày:
  • /
  • /