Hà Nội, ngày 29-07-2021
Hoài niệm Tết xưa... Hoài niệm Tết xưa...

(NSHN) - Những ngày giáp Tết luôn làm cho tất cả chúng ta lặng lòng, tìm về một hoài niệm xa xưa, thời mà tất bật chuẩn bị Tết trong nôn nao, bận rộn, lo lắng và háo hức. Bây giờ không sao tìm lại được cái không khí ấy...

  • Chọn ngày:
  • /
  • /