Hà Nội, ngày 23-10-2021
''Máy điều hòa'' thiên nhiên ''Máy điều hòa'' thiên nhiên

(HNMCT) - Gắt nắng quá, càng thấy là không thể đủ cây! Những ngày phố xá bùng nắng dữ dội, trời chói chang tóe lửa cả mắt, bước vào dưới bóng râm mát hàng xà cừ bên con đường lớn một thời, nhiệt giảm xuống thấy rõ...

  • Chọn ngày:
  • /
  • /