Hà Nội, ngày 26-10-2021
Phố vẽ khuôn mặt đời Phố vẽ khuôn mặt đời

(HNMCT) - Đi trong phố những ngày này, chợt cảm giác đang xem bức ảnh từ trên cao chụp Hà Nội hồi chiến tranh. Tôi đi qua những mặt phố đã đóng gần hết cửa hàng, cố muốn nhận lấy một chuyển động, một tiếng gọi, một giai điệu.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /