Hà Nội, ngày 03-12-2021
Hà Nội - Đi tìm những dấu yêu Hà Nội - Đi tìm những dấu yêu

Trong những chiều suy tư ngang dọc, nhiều lần tôi tự hỏi vì sao, khi nói về vẻ đẹp Hà Nội, người ta vẫn cứ phải đi tìm những điều xưa cũ?

  • Chọn ngày:
  • /
  • /