Hà Nội, ngày 22-06-2021
Miền tháng tám trong veo... Miền tháng tám trong veo...

(HNMCT) - Tháng tám, tờ lịch trên tường báo hiệu những cuộc chuyển giao thầm lặng. Dáng hình mùa thu như hiện hữu ở đâu đó giữa xóm làng, đồng bãi. Cuộc chia tay mùa hạ bắt đầu khi tán phượng tàn màu hoa rực rỡ, tiếng ve thôi da diết trên vòm cây cao. Tất cả đã trọn tình gửi gắm những vẻ đẹp, thanh âm gợi nỗi xuyến xao.  

  • Chọn ngày:
  • /
  • /