Hà Nội, ngày 22-10-2021
Hai tiếng ''Hà Nội'' như có gì đó chạm vào tim tôi... (*) Hai tiếng ''Hà Nội'' như có gì đó chạm vào tim tôi... (*)

(HNMCT) - Khi nghe hai tiếng “Hà Nội” như có gì đó chạm vào tim tôi, khiến nó thổn thức và rung động lạ thường. Không phải người Hà Nội theo cái cách là người được sinh ra, lớn lên tại đây, nhưng không biết từ bao giờ tôi đã nghĩ Hà Nội chính là quê hương thứ hai của mình...

  • Chọn ngày:
  • /
  • /