Hà Nội, ngày 07-12-2021
Phút thiêng quảng trường Phút thiêng quảng trường

(NSHN) - Hà Nội đang có những sáng tháng 4 thật đẹp. Trời trong, gió nhẹ vờn trên những ô cỏ xanh mát trên Quảng trường Ba Đình. Nhiều, rất nhiều người Hà Nội cùng du khách muôn nơi tới đây vào thời khắc bắt đầu một ngày mới.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /