Hà Nội, ngày 22-10-2021
Viết dưới vòm xanh Viết dưới vòm xanh

(HNMCT) - Phòng làm việc của tôi như bị thời gian bỏ quên dưới vòm xanh của một cây nhãn già. Năm nào, vào mùa, cây cũng đơm hoa đầy như mâm xôi, quả đậu nhiều nhưng đến hè chẳng biết rồi đi đâu hết cả. Khi những rộn rã bướm, ong qua đi, cái còn lại là bóng mát. Bóng mát của một cái cây lâu năm bền bỉ, sâu đằm như một miền ký ức...

  • Chọn ngày:
  • /
  • /