Hà Nội, ngày 22-06-2021
Làm sao để yêu Hà Nội? Làm sao để yêu Hà Nội?

(HNMCT) - Đôi khi nhẩm tính số năm đã sống ở Hà Nội tôi thậm chí cảm thấy ngạc nhiên, hóa ra mình đã trú ngụ ở nơi này lâu đến thế - 2 thập niên. Và đáng kể hơn nữa, đó là 2 thập niên (có lẽ) quan trọng nhất trong cuộc đời, bởi nó biến tôi trở thành một người phải có trách nhiệm với những người khác, ngoài bản thân.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /