Hà Nội, ngày 11-08-2022
Bằng lăng tím gọi hè về... Bằng lăng tím gọi hè về...

(NSHN) - Những ngày này, Hà Nội ngập tràn sắc tím của bằng lăng. Một màu tím thơ mộng và mênh mang...  

  • Chọn ngày:
  • /
  • /