Hà Nội, ngày 24-07-2021
Hoạt động quảng cáo ở Hà Nội xưa Hoạt động quảng cáo ở Hà Nội xưa

(HNM) - Kinh thành Thăng Long thời Lê vốn là cái chợ lớn, từ mờ sáng các cô bán rượu Kẻ Mơ đã cất tiếng rao lanh lảnh, rồi đến bà bán muối, anh bán chiếu... Những tiếng rao nối nhau làm Kẻ Chợ lúc nào cũng nhộn nhịp và chỉ nghe tiếng rao người ta biết đó là hàng hóa gì. Tiếng rao chính là hình thức ban đầu của hoạt động quảng cáo ở Thăng Long - Hà Nội.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /