Hà Nội, ngày 24-07-2021
Đông lạnh sao thèm miếng... chả rươi Đông lạnh sao thèm miếng... chả rươi 1

"Tháng Chín đôi mươi, tháng Mười mùng năm”. Cứ đến những ngày này, người Hà Nội ngồi trông ngóng những gánh rươi tươi rói từ Hải Dương, Nam Định đổ về.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /