Hà Nội, ngày 24-07-2021
Những tiếng rao ngày hè Những tiếng rao ngày hè

(HNMCT) - Thơ thẩn đầu ngõ hướng về cuối con đường bê tông loáng nắng hè gặp ông bạn thuở chăn trâu cắt cỏ đang ngẩn người theo tiếng rao “đồng nát bán đi” ngày một xa dần...

  • Chọn ngày:
  • /
  • /