Hà Nội, ngày 30-11-2021
Sau sau mùa lá đỏ Sau sau mùa lá đỏ

(HNMCT) - Đầu đông, từng chiếc lá khô trên cành rụng về với mẹ đất, kết thúc một chu kỳ sinh trưởng và phát triển của một lớp lá.  

  • Chọn ngày:
  • /
  • /