Hà Nội, ngày 23-10-2021
Kéo dài thời gian hoạt động của không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm dịp Tết Dương lịch Kéo dài thời gian hoạt động của không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm dịp Tết Dương lịch

(NSHN) - UBND quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài thời gian hoạt động của không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm dịp Tết Dương lịch 2019.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /