Hà Nội, ngày 04-06-2023
Cổ Đông xây dựng cuộc sống xanh Cổ Đông xây dựng cuộc sống xanh

(HNM) - Thực hiện chủ trương của địa phương về xây dựng nông thôn mới nâng cao, người dân xã Cổ Đông (thị xã Sơn Tây) tự đóng góp tiền, ngày công để hoàn thành các tuyến đường, vườn hoa xanh, sạch, đẹp... 

  • Chọn ngày:
  • /
  • /