Hà Nội, ngày 15-05-2021
Du lịch Quốc Oai: Biến di sản thành tài sản Du lịch Quốc Oai: Biến di sản thành tài sản

(NSHN) - Mặc dù đang chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, song Quốc Oai đã có kế hoạch đẩy mạnh phát triển du lịch, biến di sản cổ lâu đời thành tài sản phát triển kinh tế - xã hội.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /