Hà Nội, ngày 22-10-2021
Ngày xuân thăm “núi Tổ” Ngày xuân thăm “núi Tổ”

(HNNN) - Dọc theo triền sông Đà có ba ngọn núi xếp hàng. Trong đó, một núi ngọn thắt cổ bồng, đỉnh tròn như chiếc tán, được gọi tên là Tản Viên Sơn. Nơi đây thờ Tản Viên Sơn Thánh (Sơn Tinh), thần linh đứng đầu trong “tứ bất tử” của dân tộc Việt Nam.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /