Hà Nội, ngày 22-10-2021
Vườn quốc gia Ba Vì: Nỗ lực “xanh hóa” sản phẩm Vườn quốc gia Ba Vì: Nỗ lực “xanh hóa” sản phẩm

(HNMCT) - Là điểm đến có nhiều tiềm năng, lợi thế hấp dẫn du khách, thời gian qua, Vườn quốc gia Ba Vì đã không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ và đa dạng hóa sản phẩm du lịch nhằm đáp ứng nhu cầu phong phú của các đối tượng khách. 

  • Chọn ngày:
  • /
  • /