Hà Nội, ngày 29-11-2022
Làng nghề Hà Nội mở rộng hợp tác để phát triển Làng nghề Hà Nội mở rộng hợp tác để phát triển

(HNMO) - Các làng nghề truyền thống tại Hà Nội dù rất lâu đời, giàu nét văn hóa và mang lại giá trị kinh tế cao cho người dân nhưng quy mô sản xuất còn manh mún, thị trường tiêu thụ không ổn định, nguồn nguyên liệu sản xuất phụ thuộc vào các địa phương khác.   

  • Chọn ngày:
  • /
  • /