Hà Nội, ngày 26-10-2021
Thêm những không gian văn hóa cho thành phố Thêm những không gian văn hóa cho thành phố

(HNMCT) - Để góp phần phát triển văn hóa đọc, tạo điều kiện cho giới trẻ tiếp cận, yêu thích khoa học, khởi nghiệp..., Hà Nội nên hình thành riêng một giải thưởng về sách, xây dựng thêm không gian văn hóa cho trẻ em và không gian khoa học khởi nghiệp...  

  • Chọn ngày:
  • /
  • /