Hà Nội, ngày 22-06-2021
Đá ong ngân vọng một nét riêng Đá ong ngân vọng một nét riêng

(HNMCT) - Như bao thế hệ trước, khi tôi được sinh ra đã có đá ong rồi. Với người dân xứ Đoài từ lúc lọt lòng cho đến khi từ giã cõi tạm, đá ong thân thuộc gần gũi như một phần của đời sống!  

  • Chọn ngày:
  • /
  • /