Hà Nội, ngày 05-07-2022
Người miệt mài tìm dấu múa cổ Thăng Long Người miệt mài tìm dấu múa cổ Thăng Long

(HNM) - Giáo sư, Tiến sĩ, Nghệ sĩ nhân dân Lê Ngọc Canh là một lão thành trong nền nghệ thuật múa cách mạng Việt Nam ở nhiều lĩnh vực như biểu diễn, biên đạo, đào tạo, nghiên cứu, sưu tầm và lý luận. Trong đó, ông dành nhiều tâm huyết với múa cổ truyền Thăng Long - Hà Nội.   

  • Chọn ngày:
  • /
  • /