Hà Nội, ngày 24-09-2021
Nhớ những tháng Chạp năm nào Nhớ những tháng Chạp năm nào 1

(HNMCT) - Thế là một tháng Chạp nữa lại đã đến. Cái Tết bây giờ đủ đầy, nên không còn phải chộn rộn chuẩn bị trước hàng tháng như những ngày xưa nữa, nhưng hình như cũng vì thế lại khiến tôi nao nao nhớ những tháng Chạp của ngày còn thơ bé.  

  • Chọn ngày:
  • /
  • /