Hà Nội, ngày 10-06-2023
Lễ vật trong lễ hội Thăng Long - Hà Nội Lễ vật trong lễ hội Thăng Long - Hà Nội

(HNNN) - Hằng năm, sau Tết Nguyên đán ít ngày, từ thành thị đến khắp các làng quê đều mở hội xuân. Trong hội có rước xách, các trò chơi như đấu vật, đánh gậy, vật cầu, đánh cờ... Như tên gọi, trong các hội làng, hội vùng bao giờ cũng có phần lễ và phần hội. Mở đầu phần lễ, các chức sắc ở làng đều tổ chức tế thần rất trọng thể.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /