Hà Nội, ngày 05-07-2022
Thu trong mắt ai... Thu trong mắt ai...

(HNMCT) - Bài thơ Sang thu của Hữu Thỉnh được đưa vào sách giáo khoa Ngữ văn 9 tập 2, cho đến nay vẫn được đánh giá là một trong những tác phẩm độc đáo của văn chương đương đại Việt Nam sau năm 1975. Bài thơ đã vượt qua sự thử thách của thời gian, góp vào bộ sưu tập quý giá “mùa thu trong thi ca Việt Nam”.  

  • Chọn ngày:
  • /
  • /