Hà Nội, ngày 24-07-2021
Và tôi nhớ Tết... Và tôi nhớ Tết...

(HNMCT) - Tôi nhớ nhà, nhớ Tết. Tháng Chạp đã nao nao nỗi niềm liệu có thể về Hà Nội, về Việt Nam để sum họp mùa xuân? Trong ký ức của tôi về Tết, đó là nơi ai nấy đều một lòng hướng về cái thời khắc chuyển giao ấm áp.  

  • Chọn ngày:
  • /
  • /