Hà Nội, ngày 24-07-2021
Trăn trở chế độ đãi ngộ nghệ nhân Trăn trở chế độ đãi ngộ nghệ nhân

(HNM) - Với 69 nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú, Hà Nội đang dẫn đầu cả nước về số lượng nghệ nhân lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể được phong tặng danh hiệu, tuy nhiên, chế độ đãi ngộ còn chưa tương xứng với những công lao, cống hiến của họ.  

  • Chọn ngày:
  • /
  • /