Hà Nội, ngày 22-10-2021
Nhựa hồng Nhựa hồng

(HNMCT) - Cơn mưa đêm gõ trên mái, chớp loáng thoáng rạch ngang trời, mở cửa trông ra khoảng không đen kịt đã thấy cành hoa tùng nở rộ lấm tấm bừng sáng, giống như ánh trăng phơn phớt nhàn nhạt, chậu dành dành mới hôm trước còn rũ rượi vì nắng nay đã lại phơi phới tươi nõn. 

  • Chọn ngày:
  • /
  • /