Hà Nội, ngày 04-06-2023
Văn Từ Thượng Phúc - Thường Tín: Lưu giữ, kết tinh truyền thống hiếu học quê hương Văn Từ Thượng Phúc - Thường Tín: Lưu giữ, kết tinh truyền thống hiếu học quê hương

(NSHN) - Những ngày này, nhiều học sinh trên địa bàn huyện Thường Tín, Hà Nội và các địa phương lân cận về dâng hương tại Văn Từ Thượng Phúc (xã Văn Bình, huyện Thường Tín) - nơi thờ phụng tôn vinh các bậc hiền tài, khoa bảng...

  • Chọn ngày:
  • /
  • /