Hà Nội, ngày 03-10-2022
Những đêm trăng Những đêm trăng

(HNMCT) - Nhà Lân chuyển đến nơi ở mới đúng vào dịp trăng mười sáu. Sau khi sắp xếp đồ đạc vào căn nhà gỗ ba gian cũng là lúc trăng nhú khỏi đỉnh núi phía đông. Trăng tròn vành vạnh, cả không gian sáng rỡ, trông rõ cả mặt người. Lân ra đầu nhà múc nước từ cái bể xi măng để rửa mặt.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /