Hà Nội, ngày 03-10-2022
Trăng Long Thành Trăng Long Thành

(HNMCT) - “Trai Tiên Điền tinh anh Hồng Lĩnh/Gái Kinh Bắc thanh sắc Tiêu Tương” Trăng mười sáu tròn vành vạnh. Cùng với ánh trăng, một mùi hương ngạt ngào tràn vào thư phòng. Tể tướng Nguyễn Nghiễm đứng dậy bước tới cửa sổ, đưa tay đẩy cánh cửa cho rộng ra. 

  • Chọn ngày:
  • /
  • /