Hà Nội, ngày 29-07-2021
Người Hà Nội qua góc nhìn văn nghệ dân gian Người Hà Nội qua góc nhìn văn nghệ dân gian

(HNM) - Cuốn sách “Hình ảnh người Hà Nội trong văn nghệ dân gian thời cận - hiện đại” do Hội Văn nghệ dân gian Hà Nội thực hiện, Nhà Xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội ấn hành, đã cho người đọc cảm nhận rõ sự tinh tế, ý chí, khí phách đặc biệt của những người dân Thủ đô trong hơn 100 năm qua.  

  • Chọn ngày:
  • /
  • /