Hà Nội, ngày 23-10-2021
Vang bóng giáo phường ca trù Đồng Trữ Vang bóng giáo phường ca trù Đồng Trữ

(HNNN) - Ca dao Phú Nghĩa có câu: “Hỡi cô mà thắt bao xanh/ Có về Đồng Trữ với anh thì về/ Đồng Trữ có gốc cây đề/ Có hồ tắm mát có nghề cầm ca”. “Nghề cầm ca” ở đây là hát ca trù, một loại hình nghệ thuật vừa dân gian vừa bác học, rất đặc sắc, một phương tiện hữu hiệu thể hiện đời sống tâm hồn, tình cảm con người.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /