Hà Nội, ngày 14-08-2022
Về với con đường Về với con đường

(HNMCT) - Lúc cuồng chân vì không thể trải mình với những chuyến đi xa, tôi trở về quê và chợt rộn lên sự bất ngờ. Vẫn con đường ấy, con đường tôi đi học thuở thiếu thời, đưa đón tôi đi xa, vốn nhu mì, lành hiền bỗng trở nên khác lạ. 

  • Chọn ngày:
  • /
  • /