Hà Nội, ngày 14-08-2022
Làm giàu đẹp thêm truyền thống văn hiến của Thủ đô Làm giàu đẹp thêm truyền thống văn hiến của Thủ đô

(HNMCT) - Từ trước đến nay thanh niên luôn là lực lượng nòng cốt, đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ môi trường, xây dựng văn hóa nói chung và nếp sống văn hóa nói riêng. Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ, những năm qua, thanh niên Thủ đô đã tích cực tham gia các hoạt động xây dựng đời sống văn hóa cơ sở bằng nhiều việc làm thiết thực, hiệu quả...  

  • Chọn ngày:
  • /
  • /