Hà Nội, ngày 29-07-2021
Tết Hàn thực nhớ bánh trôi, bánh chay Tết Hàn thực nhớ bánh trôi, bánh chay

(NSHN) - Tết Hàn thực được xem là một ngày lễ truyền thống của Việt Nam khi người dân khắp nơi đều làm bánh trôi, bánh chay dâng lên tổ tiên.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /