Hà Nội, ngày 23-10-2021
Bát chiết yêu chứa đựng tinh hoa ẩm thực Hà thành Bát chiết yêu chứa đựng tinh hoa ẩm thực Hà thành 1

(NSHN) - Bát chiết yêu gắn bó với ẩm thực Hà Nội xưa đến độ, chỉ thoáng nhìn thấy chiếc bát cổ trên mâm cỗ thôi đã dường như được quay trở lại Tràng An nhiều chục năm trước.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /