Hà Nội, ngày 23-10-2021
Thức quà gây nhớ Thức quà gây nhớ

(NSHN) - Nói đến quà của người phố phường thì phong phú, đa dạng. Có những món quà xuất hiện quanh năm, bốn mùa. Lại có những thức quà chỉ xuất hiện trong một thời điểm nhất định, ít ngày rồi vắng bóng, cho đến tận cữ ấy sang năm...

  • Chọn ngày:
  • /
  • /