Hà Nội, ngày 23-10-2021
Bánh tẻ Phú Nhi – Ăn là mê Bánh tẻ Phú Nhi – Ăn là mê

Hà Nội có nhiều cao lương mĩ vị song cũng không ít những đặc sản rất gần gũi, bình dị với đời sống làng quê Việt Nam. Bánh tẻ Phú Nhi là một trong số đó.  

  • Chọn ngày:
  • /
  • /