Hà Nội, ngày 17-10-2021
Xôi Săn, bánh Ngái Xôi Săn, bánh Ngái

(HNMCT) - Vùng Kẻ Săn xưa (nay là xã Kim Quan và thị trấn Liên Quan), vùng kẻ Ngái (xã Hương Ngải) đều thuộc huyện Thạch Thất, là các vùng thuần nông.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /