Hà Nội, ngày 10-06-2023
Phở Thìn Bờ Hồ Phở Thìn Bờ Hồ

(HNMCT) - Từng có ví von, rằng trong “đại gia đình” ẩm thực Việt Nam có cả một “sư đoàn” phở của Hà Nội. Và “sư đoàn” ấy lại là một “binh chủng hợp thành”, bao gồm phở bò, phở gà, mà chỉ riêng phở bò cũng có nào phở chín, phở tái rồi tái gầu, tái bắp, sốt vang, tái lăn, bò kho.  

  • Chọn ngày:
  • /
  • /