Hà Nội, ngày 01-12-2022
Nhớ bát canh rau sắn Nhớ bát canh rau sắn

(HNMCT) - Ở vùng trung du phía Bắc thường trồng nhiều sắn. Sắn (miền Nam gọi là khoai mỳ) là loại cây cho củ. Củ sắn cho tinh bột. Bột sắn phối trộn với các loại bột khác thành nhiều loại thực phẩm có giá trị...

  • Chọn ngày:
  • /
  • /