Hà Nội, ngày 15-05-2021
Bánh đúc lạc – Thức quà quê bình dị Bánh đúc lạc – Thức quà quê bình dị

(NSHN) - Có một câu ca dao xưa vẫn lưu truyền trong dân gian: “Em ơi, bánh đúc bẻ ba/Mắm tôm quệt ngược cửa nhà anh tan”.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /