Hà Nội, ngày 05-07-2022
Người Hà Nội thưởng trà Người Hà Nội thưởng trà

(HNMCT) - Người Hà Nội có cách thưởng trà với những quy tắc cầu kỳ mà tinh tế. Theo thời gian, những tiêu chí cũ có thể được giản lược cho phù hợp với lối sống hiện đại, nhưng nét tinh tế đặc trưng của người Tràng An vẫn có thể cảm nhận một cách rõ ràng...

  • Chọn ngày:
  • /
  • /