Hà Nội, ngày 29-11-2022
Nhạc sĩ, Nghệ sĩ ưu tú Trần Ngọc: Hạnh phúc với những không gian sáng tạo nghệ thuật Nhạc sĩ, Nghệ sĩ ưu tú Trần Ngọc: Hạnh phúc với những không gian sáng tạo nghệ thuật

(HNMCT) - Đam mê sáng tạo nghệ thuật ở các lĩnh vực âm nhạc, hội họa, múa, văn học, nhạc sĩ, Nghệ sĩ ưu tú Trần Ngọc (nguyên cán bộ Phòng Văn hóa - Văn nghệ, Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội) mong muốn thông qua các tác phẩm của mình sẽ hướng công chúng đến với giá trị chân - thiện - mỹ. 

  • Chọn ngày:
  • /
  • /