Hà Nội, ngày 06-07-2022
Đồng hành chống dịch Covid-19 Đồng hành chống dịch Covid-19

(HNM) - Hơn 2 năm qua, cùng với cả hệ thống chính trị, các cựu chiến binh trên địa bàn thành phố Hà Nội đã tích cực đồng hành phòng, chống dịch Covid-19 bằng nhiều việc làm thiết thực, ý nghĩa, góp phần tỏa sáng hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.  

  • Chọn ngày:
  • /
  • /