Hà Nội, ngày 25-06-2021
''Viết câu thơ tạ ơn Hà Nội'' ''Viết câu thơ tạ ơn Hà Nội''

(HNMCT) - Nhà thơ Chử Văn Long là người Hà Nội, qua gần nửa thế kỷ cầm bút ông đã có gia tài thơ gồm 14 tập. Mới đây, tuyển chọn Thơ và mộng của ông đã ra mắt bạn đọc.  

  • Chọn ngày:
  • /
  • /