Hà Nội, ngày 24-09-2021
“Chất” Hà Nội - Văn hóa Hà Nội “Chất” Hà Nội - Văn hóa Hà Nội

(NSHN) - Thủ đô Hà Nội là vùng đất “nghìn năm văn hiến”. Trải qua hàng nghìn năm lịch sử, người Hà Nội đã tạo cho mình những phẩm chất riêng, đó là phẩm chất hào hoa, thanh lịch... Những phẩm chất này được hun đúc từ trí tuệ, đạo đức của nhiều thế hệ người Hà Nội và là sự kết tinh tinh hoa của cư dân mọi miền đất nước hội tụ về Thủ đô.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /