Hà Nội, ngày 29-11-2022
Chủ tịch hội hết lòng vì hội viên Chủ tịch hội hết lòng vì hội viên

(HNM) - Không chỉ tập hợp, đoàn kết, hết lòng hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, bà còn có tấm lòng nhân ái, luôn giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Nói ít, làm nhiều, bà Dương Thị Bích Lệ luôn năng động, sáng tạo, đưa phong trào của địa phương đạt nhiều kết quả nổi bật...

  • Chọn ngày:
  • /
  • /