Hà Nội, ngày 22-06-2021
Cựu chiến binh gương mẫu thi đua Cựu chiến binh gương mẫu thi đua

(HNM) - Thực hiện phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” do Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội phát động, các cựu chiến binh trên địa bàn Thủ đô đã tích cực tham gia phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh trật tự…

  • Chọn ngày:
  • /
  • /