Hà Nội, ngày 25-06-2021
Nữ sĩ Xuân Quỳnh: Lòng như trời biếc lúc sang thu… Nữ sĩ Xuân Quỳnh: Lòng như trời biếc lúc sang thu…

(NSHN) - Đã 30 năm sau chuyến xe định mệnh đưa nữ sĩ Xuân Quỳnh và gia đình rời xa cõi tạm, cùng với tình yêu và mùa thu, tiếng thơ của bà đã vĩnh viễn ở lại trong lòng các thế hệ yêu thơ…  

  • Chọn ngày:
  • /
  • /