Hà Nội, ngày 11-08-2022
Nguyễn Đình Toán: Người cần mẫn “chép sử bằng hình” Nguyễn Đình Toán: Người cần mẫn “chép sử bằng hình”

(HNMCT) - Người ta gọi nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Đình Toán là người  “chép sử bằng hình”. Lịch sử trong mắt ông không “vô nhân xưng” mà hiện lên qua những khuôn mặt nhân vật lịch sử. 

  • Chọn ngày:
  • /
  • /