Hà Nội, ngày 23-10-2021
Xứng đáng với sự tín nhiệm của nhân dân Xứng đáng với sự tín nhiệm của nhân dân

(HNM) - Được nhân dân tín nhiệm bình chọn là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số từ năm 2009, ông Đinh Công Su (người dân tộc Mường, ở thôn Đồng Vỡ, xã Phú Mãn, huyện Quốc Oai) luôn phát huy vai trò là trung tâm đoàn kết, tích cực tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước tới nhân dân.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /