Hà Nội, ngày 29-05-2023
Tiếp sức cho tuổi trẻ trong đại dịch Tiếp sức cho tuổi trẻ trong đại dịch

(HNMCT) - Công ty cổ phần TopCV Việt Nam tiếp tục phối hợp với Thành đoàn - Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội đưa ra “Chiến dịch 90.000 việc làm cho thanh niên 4sv.vn”, duy trì trong 6 tháng, kết thúc vào ngày 1-9.  

  • Chọn ngày:
  • /
  • /