Hà Nội, ngày 12-08-2022
Nhà văn - nhà giáo Đặng Hiển: Viết như một sự thử sức, giãi bày, chia sẻ Nhà văn - nhà giáo Đặng Hiển: Viết như một sự thử sức, giãi bày, chia sẻ

(HNMCT) - Đọc Đặng Hiển, cảm thấy rất rõ dấu ấn của một nhà giáo gắn bó lâu năm với sự nghiệp “trồng người” và tình yêu tha thiết với mảnh đất xứ Đoài...

  • Chọn ngày:
  • /
  • /