Hà Nội, ngày 23-10-2021
Nhạc sĩ Huy Du và “Sẽ về Thủ đô” Nhạc sĩ Huy Du và “Sẽ về Thủ đô”

(NSHN) – Ngày 10-10-1954 đã trở thành mốc son trong lịch sử Thủ đô oai hùng. Thành phố trong mùa thu mới của độc lập tự do, tưng bừng cờ hoa sau 9 năm trường kỳ kháng chiến.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /