Hà Nội, ngày 29-05-2023
Người tổ trưởng gương mẫu Người tổ trưởng gương mẫu

(HNM) - Ở tổ dân phố số 6, khu dân cư số 5 (phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ), mọi người đều yêu quý, ghi nhận bà Hoàng Thị Đào là Tổ trưởng tổ dân phố tận tâm, trách nhiệm, tiên phong, gương mẫu trong các hoạt động và có nhiều sáng kiến giúp hoạt động trên địa bàn dân cư hiệu quả.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /