Hà Nội, ngày 21-03-2023
“Chất” phụ nữ ở phường Liễu Giai “Chất” phụ nữ ở phường Liễu Giai

(HNM) - Vốn sẵn đam mê với các phong trào, hoạt động đoàn thể, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ phường Liễu Giai (quận Ba Đình) Nghiêm Thúy Trang luôn trăn trở tìm cách phát huy “chất” của những nữ nội tướng trên địa bàn. Không chỉ “đảm việc nhà”, họ còn “giỏi việc nước” với nhiều đóng góp hiệu quả xây dựng phường điểm về kỷ cương và văn minh đô thị.  

  • Chọn ngày:
  • /
  • /