Hà Nội, ngày 11-08-2022
Còn sức, còn tham gia việc cộng đồng Còn sức, còn tham gia việc cộng đồng

(HNM) - Là thương binh hạng 3/4, thường xuyên bị đau đớn khi trái gió trở trời, nhưng hơn 9 năm qua, ông Phùng Sỹ Nguyên vẫn phát huy phẩm chất của Bộ đội Cụ Hồ trong các công việc chung tại phường Xuân La, quận Tây Hồ, với tinh thần “còn sức, còn tham gia việc cộng đồng”. Tấm gương cống hiến hết mình vì việc chung của ông Nguyên được thế hệ trẻ phường Xuân La học tập, noi theo.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /