Hà Nội, ngày 03-12-2021
Nghệ sĩ điện ảnh Hà Nội: Chất thanh, chất lịch sâu đằm Nghệ sĩ điện ảnh Hà Nội: Chất thanh, chất lịch sâu đằm

(HNMCT) - Có một góc nhìn về cách ứng xử văn minh - thanh lịch của người Hà Nội được thể hiện sâu đằm và thú vị qua cuộc sống và hoạt động nghệ thuật của các nghệ sĩ điện ảnh Hà Nội. 

  • Chọn ngày:
  • /
  • /