Hà Nội, ngày 04-12-2021
“Người đặc biệt” Lê Thụy Hải “Người đặc biệt” Lê Thụy Hải

(HNMCT) - Lê Thụy Hải đi qua gần hết cuộc đời với cái mác của một người Hà Đông, trước khi khu vực này trở thành một quận của Thủ đô Hà Nội cách đây hơn chục năm về trước. Và ông cũng đã trải qua già nửa sự nghiệp bóng đá trong môi trường bao cấp, trước khi trải qua thứ bóng đá chớm chuyên nghiệp với sự chi phối mạnh mẽ của đồng tiền, với những ngôi sao không cưỡng lại được sự cám dỗ của thời cuộc khi ấy...  

  • Chọn ngày:
  • /
  • /