Hà Nội, ngày 29-07-2021
Người cán bộ nhân ái, trách nhiệm Người cán bộ nhân ái, trách nhiệm

(HNM) - Mở xưởng may giúp hàng chục hội viên phụ nữ và thanh niên trong thôn, xã có việc làm; giữ vai trò gương mẫu trong các hoạt động xây dựng đời sống văn hóa, nếp sống văn minh…, đó là bà Đặng Thị Nhài, Phó Trưởng thôn kiêm Phó Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Kim Âu (xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm). Bà Nhài là một cán bộ được người dân địa phương quý mến bởi lòng nhân ái, tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.  

  • Chọn ngày:
  • /
  • /