Hà Nội, ngày 29-07-2021
Bác sĩ Cấp và cuộc chiến với Covid-19 Bác sĩ Cấp và cuộc chiến với Covid-19

(HNM) - Năm 2020 khép lại. Với những chiến sĩ áo trắng nói chung và riêng bác sĩ Nguyễn Trung Cấp, Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương, thì đây là một năm thật đặc biệt.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /